Idziemy do szkoły językowej

nguage /'??gl?? 'l??gw??/, English) ? język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej...terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych

Dodane: 18-08-2015 07:47
Idziemy do szkoły językowej Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź

O historii i pochodzeniu języka angielskiego

Język angielski, angielszczyzna (ang. English language /'??gl?? 'l??gw??/, English) ? język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej...terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

W Wielkiej Brytanii i Australii angielski jest de facto językiem urzędowym, jednak formalnie państwa te nie mają oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna sytuacja jest też w Stanach Zjednoczonych1. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości2.

Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się fonetyką, słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką.

Język angielski jest obecnie źródłem zapożyczeń na prawie całym świecie, ale wcześniej to angielszczyzna tworzona była poprzez wpływ innych języków. Obecnie ta moda została przyhamowana, ale wciąż stanowi istotny czynnik rozwoju języka.

Angielszczyzna jest językiem zachodniogermańskim, który wziął swój początek z anglo-fryzyjskich dialektów przyniesionych do Brytanii przez germańskich osadników i rzymskie wojska z terenu obecnych północnych Niemiec i Holandii. Na początku, język staroangielski był mieszaną grupą dialektów, obrazującą różnorodne źródła anglosaskiej ludności ówczesnej Anglii. Jeden z tych dialektów, późny zachodniosaski, w końcu zyskał przewagę. Pierwotny staroangielski następnie był pod wpływem obcym ze względu na dwie fale inwazji. Pierwsza to inwazja wikingów, użytkowników języków skandynawskich; zdobyli oni i skolonizowali części Brytanii w ósmym i dziewiątym wieku. Druga to inwazja Normanów w XI wieku. Mówili oni językiem starofrancuskim i rozwinęli anglo-normańską odmianę języka angielskiego. Te dwie inwazje spowodowały, że angielszczyzna stała się do pewnego stopnia językiem mieszanym (chociaż nie był to pidgin ? prawdziwie mieszany język w ścisłym lingwistycznym znaczeniu tego słowa).

Współżycie ze Skandynawami zaowocowało zauważalnym gramatycznym uproszczeniem i leksykalnym wzbogaceniem anglo-fryzyjskiego rdzenia angielszczyzny; późniejsza normańska okupacja prowadziła ku przeszczepieniu do rdzenia germańskiego bardziej wyszukanej warstwy słów z romańskiej gałęzi języków europejskich. Ten wpływ normański wprowadził angielszczyznę do sądów i urzędów. W ten sposób angielszczyzna rozwinęła się w "pożyczający" język o wielkiej elastyczności i bogatym słownictwie.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


Kursy językowe - mają znaczenie dla pracodawcy?

Każdy z nas posiada świadomość, żeby naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, powinniśmy się uczyć języków obcych. I tak naprawdę to nie jest istotne, czy jesteśmy humanistami, czy też ukończyliśmy politechnikę. Tak naprawdę wyjątkowo opłaca się to wszelkiego rodzaju specjalistom - informatykom, programistom, czy lekarzom. Nie tylko dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć pracę w Polsce, ale także otworzy nam drzwi do kariery za granicą. Nawet jeżeli nie planujemy wyjeżdżać, to z pewnością czasowy staż wpłynie pozytywnie na zawartość naszego CV.


Jak się uczyć języków?

Jak już jakiś czas temu pisałam - to do jakiej grupy zalicza się język, którego zamierzamy się uczyć ma znaczenie. Najprościej będzie nam ogarnąć nowy język obcy, jeśli znamy juz inny należący do tej samej grupy. Jeżeli znamy biegle włoski, czy też portugalski, to możemy nauczyć się języka francuskiego. I będzie nam dużo łatwiej go opanować, niż innym. Żeby można było mówić o grupie językowej, muszą istnieć elementy wspólne. Właśnie dzięki podobieństwom, wynikającym często z tego samego pochodzenia, będzie nam dużo łatwiej.