Jak raportować do BDO i KOBIZE przydatnie?

zają zmniejszyć ilość odpadów. Firmy będą zachęcane do przejścia na ekologię, jeśli będą wiedziały, że po przejściu wszystkich tych kro

Jak raportować do BDO i KOBIZE przydatnie? Obsługa BDO dla firm

Jest to ważny obowiązek ponieważ może

Każda firma musi zgłaszać zarówno do BDO, jak i KOBIZE wytwarzanie odpadów przez cały rok. Muszą również przedstawić plan, w jaki sposób zamierzają zmniejszyć ilość odpadów.

Firmy będą zachęcane do przejścia na ekologię, jeśli będą wiedziały, że po przejściu wszystkich tych kro