Na szczycie korzenia (apex radicis dentis)

Gabinet stomatologiczny Ruda Śląska
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.

Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), przez który przechodzą dGabinet stomatologiczny Ruda Śląska .