Gabinet stomatologiczny Ruda Śląska

Na szczycie korzenia (apex radicis dentis)

Gabinet stomatologiczny Ruda Śląska
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.
Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), przez który przechodzą d.